Bạn có thể in nội dung thể thao hàng ngày tại Seven-Eleven và FamilyMart!

Danh sách dịch vụ in

 Một cỗ máy nhiều bản sao được cài đặt trong Seven-Eleven, FamilyMart và Lawson trên toàn quốc cho phép bạn in nội dung sau đây của các tờ báo thể thao hàng ngày. Không cần chuẩn bị trên máy tính cá nhân. Chỉ cần đến cửa hàng tiện lợi gần đó và chạm vào màn hình máy đa điểm để mua nội dung bạn muốn. Bởi vì nó được in theo kích thước A3, nó rất dễ thấy và bạn có thể viết nó.

* Một số cửa hàng không có sẵn.

◆ Yêu cầu dịch vụ in

Đối thoại: 03-5830-1808 (Lễ tân 24 giờ)