Nó đã được tìm thấy rằng khoảng 300.000 bản đã bị bỏ lại sau khi phân phối lại cho người nộp đơn, liên quan đến kho hàng loạt của "Mặt nạ Abeno", được chính phủ mua lại cho các biện pháp mới của Đại tá. Chính phủ cho biết trong một câu trả lời cho nội các vào thứ ba rằng "nó đã được xử lý bằng cách tái chế để giảm chi phí và sử dụng nó một cách hiệu quả."

Abenomask tuyên bố rằng chi phí lưu trữ đắt tiền là một vấn đề, và Thủ tướng Fumio Kishida sẽ phân phối nó cho người nộp đơn và xử lý nó. Theo câu trả lời, cổ phiếu có thể được phân phối là khoảng 71 triệu bản. Hy vọng là khoảng 290 triệu bản, nhưng khoảng 600.000 bản đã bị bỏ lại vì không có điểm đến.

Khoảng 300.000 bản được phân phối cho chính quyền địa phương mong muốn. 300.000 bản còn lại đã được xử lý. Ông trả lời các chủ sở hữu câu hỏi của Đảng Dân chủ Hiến pháp của Maiko Tajima.