báo thể thao điện tử
Khu vực nội dungNội dung chính

Liên đoàn châu Âu

Điểm bản tinchi tiết

Ngày 18 tháng 5 * Thời gian là thời gian của Nhật Bản
Frankfurt(Nước Đức) 1-1 kiểm lâm(Scotland)

Tin tức

Thay thế 38 -year -old Frankfurt el được chuẩn bị bởi Makoto Hasebe ...
Thay thế 38 -year -old Frankfurt el được chuẩn bị bởi Makoto Hasebe ... [Cho bài viết]Bóng đá ở nước ngoài

Trong vòng mở màn, Kubo Kubo, điểm cuối cùng,
Trong trò chơi mở đầu, Kohei Kubo, điểm cuối cùng, "R So Socadadadaada DadadadaCho bài viết]

Cột bên phải