Cựu thống đốc và tài năng Hideo Tokunihara (64), người sẽ được tổ chức tại thành phố Miyazaki vào ngày 17 vào ngày 17, sẽ là cuộc bầu cử của thống đốc vào ngày 15, sẽ là cuộc bầu cử của thống đốc vào ngày 15. Tập trung, đề nghị nghỉ hưu ảo.

Vào ngày 15, Tokunihara vắng mặt trong chương trình thông tin dựa trên TBS "Gogosma", xuất hiện vào thứ Hai thường xuyên. Khi bắt đầu chương trình, người điều hành Ryoji Ishii, những người đọc những bình luận nhận được từ ông Tokunihara, và nói: "Tôi sẽ vắng mặt Gogosma vì lý do cá nhân của tôi." Tôi sẽ nhìn vào nó từ mặt đất ", ông nói trong Tương lai để tập trung vào cuộc bầu cử của thống đốc. Ông nói với các nhân viên bầu cử của Thống đốc xung quanh rằng ông sẽ không xuất hiện trong tương lai như một tài năng. Vào ngày 15, ông Tokunihara đã mạnh mẽ đến thăm khu vực Takachiho ở phía bắc của tỉnh Miyazaki, và bắt đầu củng cố chỗ đứng của mình cho cuộc bầu cử của thống đốc.