Tài năng Hashimoto Manami (38) đã cập nhật Instagram của mình vào ngày 15. Ông đã đến thăm Fukushima và Iwaki City cho các dự án tạp chí, và phát hành trang phục nhảy Yukata và Hula Cool.

Hashimoto đã viết, "#a màu du lịch là mở."

"Hãy xem thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima, mà tôi đã ghé thăm lần này, vì vậy hãy xem nó rất nhiều khách sạn và địa điểm đẹp (^.^)."

Trong bài đăng này, "Manami thực sự có vẻ tốt trên Kimonos." "Thật đẹp và tuyệt vời." "Xin chào. Đó là đầu tuần. Hãy làm hết sức mình hôm nay." Ale cũng được gửi từ nước ngoài.