Wataru Endo và Yuki Ito's Stuttgart được vẽ tại nhà với Leipetige 1-1. Hai người tham gia đầy đủ.

Stuttgart đã có một điểm cho Lipetich mạnh mẽ. Wataru Endo, người đấu tranh ở giữa, nói: "Tôi muốn nhận được 3 điểm, nhưng nội dung không quá tệ." Rice Field.

Wataru Endo sẽ là đội trưởng trong hai mùa liên tiếp. "Đó là cách nhóm phát triển các cầu thủ trẻ. Tôi sẽ thực hiện hỗ trợ đó. Tôi sẽ kéo nó sang bên chơi." (Chung)