Phim Ghibli "Laputa in the Sky" của Hayao Miyazaki đã được phát sóng vào ngày 12 trên "Friday Road Show" của Nippon tivi (9:00 tối) và xếp hạng khán giả trung bình của hộ gia đình là 12,6 % (khu vực Kanto). ra từ một nghiên cứu video. Xếp hạng khán giả cá nhân trung bình là 7,9 %.

Nó đã được phát sóng 17 lần cho đến nay, ghi nhận 22,6 % cao nhất trong chương trình phát sóng thứ hai vào tháng 7 năm 1989 và chương trình phát sóng trước đó vào tháng 8 năm 2019 đánh dấu 14,5 %.

Nó được phát sóng như là phần đầu tiên của "Ba tuần liên tiếp! Một kiệt tác bất tử của Hayao Miyazaki, đại diện cho bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Thậm chí hơn 30 năm sau khi phát hành vào năm 1986, sự quyến rũ của nó vẫn được hỗ trợ cho các thế hệ mà không bị phai màu. Trong cảnh mà Climax Puzzoo và Theta sử dụng một câu thần chú hủy diệt, "Lễ hội Balus", trong đó tweet "Bals!" Trên Twitter, đã được thành lập.

Trong phần thứ hai vào ngày 19, tác phẩm "My Neighbor Totoro" của Studio Ghibli sẽ được phát sóng và trong phần thứ ba vào ngày 26, "Nghe" sẽ được phát sóng.

◆ Ngày phát sóng và xếp hạng đối tượng cho đến nay ◆

? Phát sóng đầu tiên (ngày 2 tháng 4 năm 1988) 12,2 %

Lần thứ 2 (ngày 21 tháng 7 năm 1989) 22,6 %

Lần thứ 3 (ngày 3 tháng 5 năm 1991) 17,1 %

Lần thứ 4 (26 tháng 3 năm 1993) 20,4 %

Lần thứ 5 (24 tháng 3 năm 1995) 19,9 %

Lần thứ 6 (ngày 7 tháng 3 năm 1997) 20,6 %

Lần thứ 7 (ngày 25 tháng 12 năm 1998) 20,6 %

Lần thứ 8 (23 tháng 2 năm 2001) 22,2 %

? 9 (14 tháng 3 năm 2003) 22,2 %

? 10 (24 tháng 12 năm 2004) 16,9 %

? 11 (ngày 15 tháng 6 năm 2007) 19,9 %

? Ngày 12 (20 tháng 11 năm 2009) 15,4 %

13 (ngày 9 tháng 12 năm 2011) 15,9 %

14 (ngày 2 tháng 8 năm 2013) 18,5 %

? 15 (15 tháng 1 năm 2016) 17,9 %

? 16 (ngày 29 tháng 9 năm 2017) 14,4 %

? 17 (30 tháng 8 năm 2019) 14,5 %

? 18 (12 tháng 8 năm 2022) 12,6 %