Bốn người đàn ông và phụ nữ bị đánh cắp hai Dobelman, thành phố Chiba / Kisarazu, người nhận ra nội dung của công tố trong phiên tòa đầu tiên 

Ai Okashima Okajima (29) tại Thành phố Matsudo, tỉnh Chiba (29), người bị buộc tội trộm cắp bảng d vòng loại world cup và xâm chiếm nhà ở từ một ngôi nhà nam ở thành phố Kisarazu, quận Chiba bốn người đàn ông và phụ nữ (29) và bốn đàn ông và phụ nữ (29) thừa nhận bản cáo trạng vào ngày 15 trong phiên tòa đầu tiên của chi nhánh Tòa án quận Chiba (Thẩm phán Atsushi Taniike).

Theo cáo trạng, bị cáo thông đồng và xâm chiếm địa điểm của một ngôi nhà nam vào khoảng 1:30 chiều ngày 8 tháng 5, đánh cắp hai người Dobelman và hai vòng cổ.

Okajima đã bảng d vòng loại world cup tham gia vào việc tìm kiếm con chó của mình với con chó của mình khi bốn người đàn ông trốn thoát vào ngày 22 tháng 4. (Chung)