Hachinohe kỹ thuật Daiichi ghi được 1, 2 và 2 điểm từ 0-6 đến 7, 8 và 1, 5-6, đến một bước, nhưng không tham gia Koshien lần đầu tiên sau 12 năm.

Vào ngày này, Ace Hirono Kazuma (3 năm) có 14 lượt truy cập và 6 lần chạy. Hirono nói, "Tôi đã không ở trong tình trạng tốt ngay từ đầu. Tôi có thể làm một cái gì đó, "Kikuo Hasegawa nói," những người chơi đã làm việc chăm chỉ.。