Đơn vị Stu48 "Stu48 Setouchi PR Unit Season2" sẽ xuất hiện trên "Lễ hội thần tượng Tokyo2022" được tổ chức xung quanh Odaiba, Tokyo vào ngày 6, hợp tác với các thần tượng liên quan đến Hiroshima và "Ai là bông hoa?"

Vào ngày này, đó cũng là "ngày bom nguyên tử" vào ngày này, tôi đã đồng ý với tiếng gọi của stu = love anna yamamoto, ≠ me shio nagata, nemuriorca ai, autome búp bê yano yano cũng tham gia . Chủ đề "Ai là hoa?"

Yamamoto nói, "Tôi thực sự rất vui khi có thể biểu diễn như một thần tượng vào ngày 6 tháng 8 ngày 6 tháng 8, vì vậy chúng tôi có thể biểu diễn như một thần tượng vào ngày 6 tháng 8." Nagata cũng nói: "Nếu bài hát này kích hoạt tôi và mọi người, và mọi người có thể nghĩ về hòa bình."

Mizuki Imamura (22), người đã tham gia vào sự hợp tác của bài hát, nói: "Là một đại diện từ tỉnh Hiroshima, chúng tôi sẽ hát cùng với các đơn vị và thần tượng Setouchi PR từ quận Hiroshima. . "