danh sách đội tuyển việt nam hôm nay
Khu vực nội dungNội dung chính

Giải đấu địa phương mùa hè 2022

Kyoto Games ngày 17 tháng 7 điểm số

[Kết thúc trận đấu / tấn công thứ hai] Vòng 3 ◇ 17 tháng 7 Sân vận động Wakasa Kyoto

đội 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Mét
Tinh bột 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitaga saga 0 0 3 0 0 1 0 0 X 4
[Rakusei]
Murakami → Takeshita
[Kita -saga]
KITAKAWA

[8 lần Victory lạnh / đầu tiên] Vòng 3 ◇ 17 tháng 7 Sân vận động Wakasa Kyoto

đội 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Mét
Kyoto Shiki 0 0 0 3 1 0 0 4  số 8
Kyoto Seika 0 0 0 0 0 1 0 0  1
[Kyoto Shoei]
Yukubo → Matsuyama
[Kyoto Seika]
Yao → Suenaga
[Honman]
Takeshita (Kyoto Shoei)

[5 lần lạnh, chiến thắng tấn công thứ hai] Vòng 3 ◇ 17 tháng 7 Sân vận động Taijigaoka

đội 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Mét
Câu lạc bộ vườn 0 0 0 2 0     2
Otsukun 6 4 5 0 X     15
[Sonobe]
Nakagawa
[Otsukun]
Ikeda → Kimena

[Kết thúc trò chơi / chiến thắng đầu tiên] Vòng 3 ◇ 17 tháng 7 Sân vận động Taijigaoka

đội 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Mét
Narumi Fukuchiyama 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4
Miyazu Amanobashi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
[Narumi Fukuchiyama]
Okada → Fujiwara
[Miyazu Amanobashi]
Nakagawa → Akita

[Kết thúc trận đấu / tấn công thứ hai] Vòng 3 ◇ 17 tháng 7 Sân vận động Ayabe / Nitto Seiko

đội 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Mét
BẮC BẮC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryukoku Daiheian 0 0 0 0 6 0 0 0 X 6
[North Ridge]
Ishino → Uehara → Otsuki
[Ryukoku Daiheian]
Yoshimatsu → Kumon
[Honman]
Takaoka (Ryukoku Daiheian)

[7 lần lạnh, chiến thắng tấn công thứ hai] Vòng 3 ◇ 17 tháng 7 Sân vận động Ayabe / Nitto Seiko

đội 1 2 3 4 5 6 7 số 8 9 Mét
Núi Đỉnh 0 0 0 0 0 0 0   0
Kyoto 2 0 4 0 0 0 1x   7
[Mineyama]
Ishizuka
[Kyoto Shingo]
Tazaki → Saito

(C) 2022 Asahi Shimbun

bóng chày

Trong trò chơi thứ tư, Omi -Kaisei Aiko Daimonen ... / Bản tin Koshien
Trong trò chơi thứ tư, Omi -Kaisei Aiko Daizenen ... / Koshien Bulletin [Cho bài viết]

Cột bên phải