Việc đăng ký và xóa các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp vào ngày 15 tháng 8 như sau.

[SE League]

<Đăng ký>

không ai

Người ném bóng Hanshin J. Gankel

Người khổng lồ Sho Ichi ném bóng

Masuda Rikuwanfielder khổng lồ

Tiền vệ yuki okada khổng lồ

Hiroshima Miyoshi Takumi

Hiroshima Omoriho tiền vệ

Chunichi Hashimoto ném bóng

Dena Naruya Hosokawa

* Được đăng ký lại sau ngày 25 tháng 8 [Lưu ý] Nariya Hosokawa của Dena là người chơi mục tiêu của Đặc biệt năm 2022. Miyoshi của Hiroshima sẽ được , nhưng nó có thể được đăng ký lại trong vòng chưa đầy 10 ngày bằng cách áp dụng đặc biệt 2022.

【Liên đoàn Thái Bình Dương】

<Đăng ký>

không ai

ORIX J. PITCHER

Người ném bóng Yuya Rakuten

Softbank Richard Infielder

Nippon -ham Kataoka Sogo

Seibu Daema Cleaner

* Người chơi tham gia không thể được đăng ký lại trừ khi họ vào ngày 25 tháng 8.

.

Tiền vệ