HKT48 Miku Tanaka (20) đã cập nhật Instagram vào ngày 7. Chúng tôi đã cho thấy một mái tóc bob mới.

Tanaka khoe một mái tóc bob mới, nói rằng: "Tôi đã được điều trị và cắt nó." Buổi lễ sắp tới đã đạt được vào tháng 1 năm nay, và ngay sau đó, từ tóc dài đến ngắn. Kể từ năm ngoái, "Bob Mikurin" đã phổ biến hơn ở Gravure, bao gồm cả sách ảnh.

Lần này, nó cũng là một mái tóc bob là "đồ ăn nhẹ bên ngoài" và những người theo dõi nói "dễ thương!"