Tổ chức bóng chày Nhật Bản (NPB) đã công bố kỷ lục chính thức của Liên đoàn phương Tây vào ngày 15.

ORIX ở vòng thứ 14 -thứ 9 của vòng 23 của Chunichi (Hotto Kobe), đã sửa chữa điểm đình đám (bầu cử San Gorino) của Orix Ryuto Outfielder (19) từ "1" đến "0".