Vào ngày 14 tại Liên đoàn đầu tiên của Đức, Haraguchi Genki Union Berlin đã thu hút 0-0 trong lãnh thổ của kẻ thù. Haraguchi đã chơi tới 25 phút trong hiệp hai. (Chung)