trực tiếp mu đêm nay
Khu vực nội dungNội dung chính

Thông tin tuyển dụng

Thông tin mới nhất

2022. 8. 1

[Trụ sở Tây Nhật / Osaka] Mục nhập tuyển dụng mùa hè năm 2023 kết thúc với sự cần thiết phải đến vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 7. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin tuyển dụng.

Tờ báo thể thao hàng ngày Tây Nhật Bản tuyển dụngCột bên phải