Liên đoàn bóng chày sinh viên mới của Sekisho đã công bố lịch trình cho trận đấu mùa thu. Nó sẽ mở vào ngày 3 tháng 9.

Giải đấu đầu tiên là tỷ lệ chiến thắng của 10 trường đại học. Trong vòng đầu tiên của buổi khai mạc, Đại học Y khoa và Phúc lợi Niigata sẽ chơi tại Đại học Joban (Sân vận động Bóng chày Đại học Hakuoh) và Đại học Niigata sẽ thi đấu tại Đại học Kamibu (Sân vận động bóng chày Kamibu Dai). Đại học phúc lợi y tế Niigata -Niigata Wars sẽ được tổ chức tại Sân vận động Bóng chày Kamibu ở phần 8 và ngày 25 tháng 9. Phần 5, ngày 17 tháng 9, Phần 6 và 18, ba trò chơi mỗi ngày là khó khăn Niigata, Đại học Y khoa và Phúc lợi Niigata là Đại học Yamanashi Gakuin, Đại học Kamibu, Đại học Niigata là Đại học Hakuoh. Chơi với Đại học Sakushin Gakuin.