Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp nội các vào ngày 15, Yasuhiro Hari nói rằng họ sẽ thành lập một cuộc họp liên lạc của Bộ liên quan để trả lời vấn đề của Liên minh Gia đình Hòa bình Thế giới (trước đây là Nhà thờ Thống nhất). Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan các vấn đề tiêu dùng sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào ngày 18.

"Cần phải tạo ra chương trình giải cứu nạn nhân nhanh chóng càng sớm càng tốt.

Với việc tu sửa nội các vào ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Fumio Kishida đã chỉ thị cho nhà thờ cũ tham khảo ý kiến ??về các hành vi bất hợp pháp liên quan đến nạn nhân liên quan và cứu hộ. (Chung)