Hiroshima Nomura Yusuke (33) đứng đầu vòng thứ ba trong ba trận đấu liên tiếp vào ngày 18 vào ngày 18 trong 6 ngày. Trong ngày cuối cùng của trận đấu thứ 11, chiến thắng thứ hai là 5 lần (0) và chiến thắng thứ hai. "Lần trước, có một phần mà số lượng bóng chồng chéo hai lần trước đó. Số lượng bóng nhỏ, các hiệp bị cắt. Tôi muốn sử dụng các biến thể khác nhau mà không cần tất cả. Vào thời điểm mà gánh nặng của rơle đang tăng lên, những người ném bóng sẽ được khấu trừ do giảm số lượng bóng và sự gia tăng của hiệp.

[Bài viết liên quan] Danh sách tin tức Hiroshima >>>