Sự khởi đầu của thông báo bóng chày chuyên nghiệp vào ngày 16 như sau.

Yakult Yutaka Takanashi -Hanshin Akihiro (Jingu = 18:00)

Dena Shota Imanaga -Giant Tomoyuki Sugano (Yokohama = 18:00)

Hiroshima Morishita Nobuhito -yuya Yanagi (Sân vận động Mazda = 18:00)

Nippon -ham Yaede -Rakuten Norimoto Takahiro (Sapporo Dome = 18:00)

Seibu Takahashi Mitsunari -SoftBank Hiiragita (Berna Dome = 18:00)

Orix yasuke yamaoka -lotte mima nghiên cứu (Phương châm hotto kobe = 18:00)