Ban thư ký lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất Nhật Bản "Rock in Nhật Bản Lễ hội năm 2022" Ngày 12, nó đã được công bố trên trang web chính thức rằng sự kiện đã bị hủy bỏ.

Vé sẽ được hoàn trả. Bốn ngày cho đến nay đã được tổ chức theo kế hoạch. Kanjani Eight, người dự kiến ??sẽ xuất hiện vào ngày cuối cùng, đã nhanh chóng phân phối một Instagram trực tiếp vào ngày 12 và biểu diễn một bài hát, "Tôi không đủ khả năng."