Nữ diễn viên Aimi Higa (36) từ tỉnh Okinawa đã cập nhật Instagram vào ngày 15. Sau khi kết thúc cuộc chiến, anh tiếp tục suy nghĩ của mình, "Đừng kết thúc trong lịch sử trong quá khứ đã học được trong sách giáo khoa."

Higa đã viết: "Hôm nay, 77 năm trước, Thế chiến II đã kết thúc, nhưng vẫn còn một cuộc chiến, nhưng vẫn còn một cuộc chiến tranh, và hòa bình sẽ không cạnh tranh cho tương lai của trẻ em. Tôi phải nâng cao nhận thức của mình về cuộc sống . Đừng kết thúc trong lịch sử trong quá khứ đã học trong sách giáo khoa. "

Anh ta tiếp tục, nói: "Hôm nay, chúng ta hãy liên hệ với bà ngoại 95 -Year và lắng nghe câu chuyện."