Blues2-7Bảo vệchấm chiến thần dứt
cá đuối4-11Oriochấm dứt
Astro6-3Lực sĩchấm dứt
trắng5-3Con hổchấm dứt
nhân viên kiểm lâm5-3Thủy thủchấm dứt
Thiên thần4-2Cặp song sinhchấm dứt
Màu đỏ3-0Yankeechấm dứt
Hoàng gia4-0chiến thần Tinh ranhchấm dứt
Nashona0-6Padreschấm dứt
Màu đỏ8-5Cubschấm dứt
Mets6-0Philliechấm dứt
Marlin13Dũng cảmchấm dứt
chiến thầnCagina6-3Nhà sản xuất biachấm dứt
Đá4-7Kim cươngchấm chiến thầndứt
Gaia8-7Piraychấm dứt