Văn phòng của Johnny là một Jr. của Johnny, người đã hồi phục do tình trạng thể chất kém. Nhóm bên trong Travis Nhật Bản Kazuya Yoshizawa (Yoshizawa Shizuya = 27) đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động. Yoshizawa đã bị đình chỉ vào tháng trước do sự suy giảm của gãy xương mệt mỏi của cả hai và chẩn đoán rối loạn thích ứng do thay đổi trong môi trường. Ông nói rằng đôi chân và bài học của ông đã được chuẩn bị để phục hồi, nói rằng: "Chúng tôi sẽ dần dần tiếp tục các hoạt động của mình theo nội dung của công việc." Tuy nhiên, không ai trong số họ hoàn toàn được chữa khỏi, vì vậy chúng tôi đã yêu cầu một sự hiểu biết rằng Yoshizawa đã không tham gia vào thời điểm hiện tại.

Yoshizawa sẽ tiếp tục các hoạt động của mình tại Little Tokyo, một thị trấn Nhật Bản ở Los Angeles, Hoa Kỳ, hôm nay, vào ngày 14.