Công nghệ Hachinohe Daiichi đã quyết định tiến vào vòng thứ ba với sáu chiến thắng lạnh lùng.

Mitsuki Kanabuchi, một sinh viên đầu tiên bên trái cánh tay trái, người được dự kiến ??sẽ ném trong căn cứ thứ 2 đến 2 lần thứ 2 của 1-1, đã sống sót trong tập phim này mà không có mục tiêu và niêm phong bốn lần trong hai lần truy cập. Dưới bóng nhanh của phạm vi nhanh nhất 130 km, nó đánh dấu 6 lần tấn công với một quả bóng thay đổi khoảng 100 km. Anh ta đã bị thuyết phục rằng lúc đầu anh ta lo lắng, nhưng anh ta có thể tập trung và ném nó.