Higashi Okui -juku bùng nổ với 12 cú đánh và 12 điểm và cú đánh, và quyết định giành chiến thắng năm lần.

Bốn cơ sở thứ 3 không chết đã chào đón 6-0. Kotomaru Fujitsu thứ năm (3 năm) có hai lần chạy sang cánh phải. Ngoài ra, các tác phẩm thứ 8 Yuto Fujito (3 năm) đã mang nó lên ghế bên trái trong cơ hội của căn cứ 2 2 2, và ghi được sáu điểm cùng một lúc, bao gồm hai hiệp và hai cú sút. Goto, người đã có ba cú đánh và bốn RBI, nhớ lại, "Tôi đã có thể thâm nhập vào cú swing của mình."