Nhạc sĩ Omi / Ishiura Health (Haruhiro) (3 năm) đã dừng lại từ các trận chiến đầu tiên của giải đấu.

Cho đến thời điểm này, tất cả tại cơ sở -bat cho hai trò chơi liên tiếp. Trong trận đấu đầu tiên, Naruto (Tokushima), bốn cú đánh đã được bắn cho bốn trận chiến liên tiếp, và trong vòng thứ hai, Tsuruoka Higashi (Yamagata) đã khớp với 3 quả bóng và 4 căn cứ liên tiếp với các cú đánh. Anh ta đã ghi lại tám trận chiến liên tiếp liên tiếp và tự đánh giá được các yếu tố đang hoạt động tốt, nói rằng "bóng và tấn công được xác định rõ."

Tuy nhiên, vào ngày này, anh ta rơi vào giữa hai người ở Bat.