Richard Infielder (23), một ứng cử viên đại bác cho Softbank, đã xuống hạng.

Thúc đẩy một đội quân từ Orix vào ngày 12. Anh ấy đã tham gia vào thành viên khởi đầu cho ba cuộc đua liên tiếp, nhưng không thể thực hiện một cú đánh sống động và kết thúc với 10 cú đánh và không có cú đánh và sáu lần tấn công. Đạo diễn Fujimoto cho biết Richard sau ngày 14, "Tôi phải suy nghĩ", và dường như đã bị xuống hạng ngay lập tức. Thật giàu có khi Mimori, người đã rời khỏi gãy ngón tay cái trái từ ngày 16, trở lại.

[Bài viết liên quan] Danh sách tin tức ngân hàng mềm