Snow Man Tatsuya Fukasawa (30 tuổi), người đã hồi phục về nhiễm virus đại tràng mới, đã được công bố trên trang web chính thức của văn phòng Johnny của ông vào ngày 15.

Trang web cho biết: "Do kết quả của xét nghiệm PCR vào ngày 6 tháng 8, nó đã được xác nhận rằng nó bị nhiễm virus đại tràng mới. Vì thời kỳ đã trôi qua, chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động của mình từ ngày 16 tháng 8."