Nữ diễn viên Tae Kimura (51) đã cập nhật Instagram vào ngày 15. Ngày kết thúc cuộc chiến, anh tiếp tục mong muốn hòa bình.

Kimura đã viết, "Chiến tranh cắt xuyên qua bầu trời xinh đẹp. Chúng ta có thể lấy đi cuộc sống của ai đó. Nó có thể bắt đầu khi chúng ta nhận thấy khỏi nguyên nhân bảo vệ đất nước của chúng ta." Bạn đang hướng tới chiến tranh ngay bây giờ? năm sau?

Kimura, sinh ra ở Tokyo, đã tải lên một bức ảnh về "Tôi đã đến một trung tâm tài liệu địa phương" và đến thăm Trung tâm vật liệu thảm họa chiến tranh và cuộc chiến chiến tranh ở Koto Ward. "Tôi đã mất 100.000 người trong hai tiếng rưỡi. Ngay cả ở thành phố nơi tôi lớn lên. Hãy biết lại mà không cần nhìn đi chỗ khác. Tôi không muốn phá vỡ sự bình yên này. Tôi hy vọng bạn có thể dành thời gian của bạn một cách an toàn ngày hôm nay." Tôi Thực hiện một mong muốn.