wc 2022 tổ chức ở đâu
Khu vực nội dungNội dung chính

Serie A

Điểm bản tinchi tiết

Ngày 15 tháng 8 * Thời gian là thời gian của Nhật Bản
Verona 01:30 Naples
Juventus 03:45 Sassalooro

Tin tức

Juventus, tiền vệ đồng nghiệp của Kamata Daichi Costic ...
Juventus, tiền vệ đồng nghiệp Kamata Daichi Costic ... [[Cho bài viết]


Bảng xếp hạngchi tiết

2022/08/15 05:44 Cập nhật

Xếp hạng đội Điểm chiến thắng trò chơi Số lượng chiến thắng Phân công Hạn ngạch ghi bàn Mục tiêu Khoa?ng ca?ch
1 AC Milan 3 1 1 0 0 Bốn 2 2
2 Atalanta 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Fiolentina 3 1 1 0 0 3 2 1
4 Turin 3 1 1 0 0 2 1 1
5 Intermirano 3 1 1 0 0 2 1 1
6 Lazio 3 1 1 0 0 2 1 1
7 la Mã 3 1 1 0 0 1 0 1
số 8 Spacia 3 1 1 0 0 1 0 1
9 Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
Mười Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Naples 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sassalooro 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Clemonese 0 1 0 0 1 2 3 -1
14 Bologna 0 1 0 0 1 1 2 -1
15 Monza 0 1 0 0 1 1 2 -1
16 Retche 0 1 0 0 1 1 2 -1
17 Empoli 0 1 0 0 1 0 1 -1
18 Salel Nitana 0 1 0 0 1 0 1 -1
19 Udinese 0 1 0 0 1 2 Bốn -2
20 Lấy mẫu 0 1 0 0 1 0 2 -2

Xếp hạng ghi điểmchi tiết

gọi món Tên người chơi (liên kết) Tuổi = nơi sinh ghi bàn trò chơi
1 Revich (AC Milan) 28 = Croatia 2 1
2 Hernandes (AC Milan) 24 = Pháp 1 1
2 B. Diaz (AC Milan) 23 = Tây Ban Nha 1 1
2 Crystante (Rome) 27 = Ý 1 1
2 Bonaventura (Fiorentina) 32 = Ý 1 1
2 Yovic (Fiorentina) 24 = Serbia 1 1
2 Inmobile (Lazio) 32 = Ý 1 1
2 Mililchuk (Torino) 26 = Nga 1 1
2 Sanabria (Torino) 26 = Paraguay 1 1
2 Machina (Udinese) 28 = Morocco 1 1


Bóng đá ở nước ngoài

Trong vòng mở màn, Kubo Kubo, điểm cuối cùng,
Trong trò chơi mở đầu, Kohei Kubo, điểm cuối cùng, "R So Socadadadaada DadadadaCho bài viết]

Cột bên phải