Vào ngày 12 trong Sư đoàn đầu tiên của Đức, Freiburg của Dormo Ritsu thua Dortmund 1-3 tại quê nhà. Doyasu đã chơi tới 40 phút trong hiệp hai. (Chung)