xôi lạc tv trực tiếp
Khu vực nội dungNội dung chính

Hướng dẫn quảng cáo

Đối với các câu hỏi về quảng cáo trên Nikkan Sports Com, vui lòng liên hệ với những điều sau:

cuộc điều tra
〒104-8055
3-5-10, Chuo-ku, Tokyo
Tin tức thể thao hàng ngày Quảng cáo bộ phận kỹ thuật số
E-mail:Webmast@nikkansports.co.jp(Phần mềm E -Mail tăng)

Đối với các câu hỏi về quảng cáo sách thể thao hàng ngày, xin vui lòng liên hệ với những điều sau đây.

Số điện thoại yêu cầu
Trụ sở chính của Tokyo: 03-5550-8850 Trụ sở chính Osaka: 06-6229-7030 Trụ sở phương Tây: 092-436-8713 Trụ sở chính của Hokkaido: 011-242-3930 Trụ sở chính Nagoya: 052-231-1180


Cột bên phải