Aomori Kita đã được kết nối với 13 lượt truy cập và 14 điểm và lượt truy cập, và đã quyết định tiến vào vòng thứ ba với lạnh tám lần.

1-2 3 lần 2 cái chết cơ sở đầu tiên. Tiền vệ Otono của Okamura (3 năm) đã làm rung chuyển bóng thay đổi ở góc ngoài và bắn hai lần chạy đến sân cánh phải. Ở vòng thứ sáu, anh đánh dấu một cú đánh đôi kịp thời từ các căn cứ thứ 1 và 2 để đánh trực tiếp hàng rào giữa bên phải. Anh nhớ lại trong hai lần truy cập và bốn RBI, nói rằng: "Tôi cảm thấy muốn cố gắng đánh bất cứ thứ gì."